divendres, 13 de maig de 2011

Cafè col·loqui "Recursos institucionals de suport al TDAH"

Dissabte passat, 30 d'abril, varem realitzar el cafè col·loqui amb la Carme Crespo, psicològa especialitzada amb el transtorn del TDAH.

La Carme ens va parlar dels recursos institucionals de suport del sistema educatiu al TDAH, i de la coordinació entre familia, escola i professionals externs.

Ens va explicar que els alumnes amb necessitats educatives especials segons la LOE són els que requereixen, per un període de la seva  escolarització o al llarg de tota l’escolarització, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta. Els alumnes amb TDAH, que no tenen associats dificultats en els aprenentatges, o problemes de conducta, NO ESTAN CONSIDERATS   ALUMNES AMB NEE. Els alumnes amb TDAH, que presenten simtomatologia de severitat greu, poder ser escolaritzats en escoles ordinaries i ser usuaris de les USEE.

Cóm i qui ha de coordinar aquesta intervenció? La intervenció ha de ser multimodal i ha d'haver una bona coordinació entre tots els implicats: Escola, Família i els professionals implicats. La petició d'intervenció de l'EAP la poden demanar l'escola o la familia. Si no es detecten NEE, que afectin directament al rendiment acadèmic, probablement no hi hagi intervenció del EAP en un principi. En aquests casos, la coordinació s’haurà de fer amb el tutor, mestres i equip directiu si es necessari.
La Carme ens va parlar també dels 3 tipus d’adaptacions curriculars: Adaptacions curriculars a l’Aula ordinària, Plans individualitzats i Programes de diversificació curricular.
Que podem demanar a l’escola? 
 • Coordinació amb els professionals externs que estan treballant amb l’alumne. 
 • Contacte directe i continuat entre els professional, de cara a poder anar avaluant els avenços que fa l’alumne en cada àrea treballada.
 • Si no la tenen, que busquin informació a través de l’EAP o de les associacions de pares creades per donar respostes sobre el Trastorn que pateix l’alumne, de manera que el puguin entendre millor. 
 • Atenció personalitzada dirigida a minimitzar les incidències del trastorn dins de l’aula.
Quin és el paper de la família? 
 • Hem de mantenir una molt bona relació amb el centre educatiu, per poder estar informats de les comunicaions de l’escola, que normalment ens haurien d’arribar a través del nens/es i de les seves agendes.
 • Cercar ajuda: professionals externs i /o associacions.
 • Aplicar normes i límits,
 • Mantenir una rutina que faciliti el funcionament del nen.
 • No donar informació negativa en vers al centre educatiu, encara que no estiguem d’acord amb la
  manera en que estan gestionant les dificultats dels nens.
I els professionals externs?
 • Normalment seran els que avaluïn i facin el diagnòstic.
 • Aportaran la informació als centres educatius i es coordinaran amb aquests.
 • Intervencions: Reeducacions psicopedagógiques, Teràpies psicològiques, Assessorament als pares, Control del tractament farmacològic...

Com sempre la sala va estar plena de socis i no socis interessats en escoltar les aportacions que la Carme Crespo ens va fer. El col·loqui va ser molt intens i va faltar temps per acabar d'aclarir les mil dubtes i comentaris que teníem a fer.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada